کد خبر ۵۸۸۳۳۲

تــو مــاه را دوســت داری

مــــــن!

مـاه هــاست کـــه تـــورا

 

 

__________________________________

 

آری، آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخ زاد

 

 

__________________________________

 

معنای خوشبختـــــــی این است که

در دنیا کسی هست

که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

 

 

__________________________________

 

 

ما در این شهر غریبیم

و در این ملک فقیر

به مرام تو گرفتار

و به یاد تو اسیر

 

 

__________________________________

 

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

 

 

__________________________________

 

سلام می کنم از روی مهربانی

سلام می کنم از روی شادمانی

سلام می کنم تا جان دارم

که خواننده این سلام را دوست دارم

 

 

__________________________________

 

شب که می رسد به خودم وعده می دهم

که فردا صبح حتما به تو خواهم گفت

صبح که فرا می رسد و نمی توانم بگویم

رسیدن شب را بهانه می کنم.

و باز شب می رسد و صبحی دیگر

ومن هیچ وقت نمی توانم حقیقت را بگویم

بگذار میان شب و روز باقی بماند

که چقدر دوستت دارم

 

 

__________________________________

 

چقدر این دوست داشتنه ای بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران که بی سوال فقط می بارد

آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

 

 

__________________________________

 

دنبال وجهی می گردم

که تمثیل تو باشد

زلالی چشم هایت

بی پایانی آسمان

مهربانی دست هایت

نوازش گندم زار

و همین چیزهای بی پایان

نمی دانستم دلتنگیت قلبم را مچاله می کند

نمی دانستم

وگرنه از راه دیگری جلو راهت سبز می شدم

تمهیدی، تولد دوباره ای، فکری

تا دوباره در شمایلی دیگر عاشقت شوم

گفته بودم دوستت دارم

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری