کد خبر ۷۱۳۴۷۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۴ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - 12 February 2020

شهرداری تهران: بدهی عوارض ورود به طرح ترافیک پابرجاستمدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض برای ورود غیرمجاز به طرح ترافیک پایتخت اعلام کرد: بدهی عوارض تردد غیرمجاز شهروندان در محدوده طرح ترافیک در سال های ۹۷ و ۹۸ همچنان پابرجاست.

«عمار سعیدیانفر» این مطلب را امروز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا و در واکنش به خبر رای ابطال عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک تهران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد. رای دیوان اوایل هفته جاری از سوی رسانه ها انتشار یافته بود.

شورای اسلامی شهر تهران در ماده ۸ مصوبه دهم بهمن سال ۹۶، برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر جریمه، دریافت عوارض نیز تصویب کرده بود که این مصوبه با شکایت دیوان محاسبات، ‌ اتحادیـه اتومبیل کرایـه تهران، نیروی انتظامی و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری مواجه شد.

شاکیان این مصوبه، خواستار ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه یازدهم شهریور ۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸ دهم بهمن ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران بودند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۸ آبان سال جاری با حضور معاونان دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی در این زمینه مبادرت کرد.

در مشروح این رأی که به تازگی روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی یا محیط زیست یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد، ممنوع است» نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون یادشده حسب مورد شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها یا در تهران، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران باید این شرایط را تصویب کند، ماده ۲ از مصوبه مزبور به علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

براساس این رأی، ماده ۳ از مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تاریخ یازدهم شهریور ماه ۹۳ نیز ابطال شده است.

در رأی دیوان آمده است: هر چند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از ۳ ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به دلیل مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رأی دیوان عدالت اداری تاکید دارد: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. از آنجایی که شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده های یاد شده را دارند، تردد مازاد بر سقف مزبور، غیر مجاز محسوب می شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودروهای مازاد بـر سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده های ممنوعه را صادر کند.

در این رأی تصریح شده است: با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸-۸؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

در بخش پایانی رأی صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: حکم ماده ۸ مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

«عمار سعیدیانفر» مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران در واکنش به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به خبرنگار ایرنا گفت: بدهی شهروندان بابت ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک ثبت شده است و طبق قانون باید توسط بدهکاران پرداخت شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در رأی دیوان در خصوص ابطال قسمت‌هایی از مواد دوم و هشتم مصوبه «تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران» مصوب ۱۳۹۶ شورای شهر تهران به شمول ماده سیزدهم «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۳ اشاره نشده است، بنابراین، اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان صدور رأی هیأت عمومی است و بر اساس ماده ۹۲ قانون مذکور، صرفاً رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی شهرداری تهران ادامه داد: لایحه طرح ترافیک ۹۹ که در شورای شهر تهران چندی پیش تصویب شد با توجه و بر طبق نظرات دیوان عدالت اداری تنظیم شده و بر این اساس طرح رزروی ترافیک به منظور رعایت سقف ورود خودروها به محدوده طرح (رای دیوان عدالت اداری) اجرا می شود.

به گفته سعیدیانفر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) رأی صادره، قسمت اخیر ماده دوم مصوبه «تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران» را از این جهت که در مورد رعایت سقف فروش مجوز روزانه حکمی بیان نکرده، ابطال کرده و این یعنی که وقتی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در مصوبه شماره ۴۸ خود، سقف مجاز تردد در محدوده طرح ترافیک را مشخص کرده، شورای شهر نباید فروش مجوز ورود به طرح را بیشتر از سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک به تصویب برساند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بر طبق نظر دیوان عدالت اداری، شورای شهر و شهرداری باید ساز و کار نظارتی مناسبی را برای رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک تهران پیش بینی کند تا بیش از سقف مجاز، مجوزی فروخته نشود و امسال سیستم رزروی برای این امر طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس بند «ب» رأی دیوان نیز نمی توان عوارضی از وسایل نقلیه ای که تردد مازاد بر سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل و ترافیک در محدوده طرح ترافیک دارند، اخذ کرد و صرفا وسایل نقلیه متخلف باید بر اساس ماده هجدهم «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» توسط پلیس راهور جریمه شده و از محدوده‌ ممنوعه‌ تردد به خارج از طرح هدایت شوند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ۲ طرح «ترافیک» و «کنترل آلودگی هوا» (زوج و فرد سابق یا حلقه دوم طرح ترافیک) در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا می‌شود و شرط ورود به این محدوده‌ها که مالکان خودروها جریمه نشوند، ثبت نام مالک و مشخصات خودرو در سامانه my.tehran.ir و شارژ حساب شهروندی است.

محدوده طرح ترافیک از شمال به خیابان مطهری، از جنوب به خیابان شوش، از غرب به خیابان کارگر و از سمت شرق به خیابان‌های شریعتی و ۱۷ شهریور است و از سوی دیگر طرح کنترل آلودگی هوا نیز از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی(ع)، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران محدود می شود.

زمان اجرایی طرح های ترافیکی تهران از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸ شنبه تا چهارشنبه است ضمن اینکه روزهای جمعه و ایام تعطیل نیز این طرح‌ های ترافیکی اجرا نمی‌شود؛ هچنین طرح کنترل آلودگی هوا علاوه بر روزهای شنبه تا چهارشنبه، روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ اجرا می‌شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۱۳ بهمن ماه، لایحه «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده‌های ترافیکی سال ۹۹ شهر تهران» را با ۲۱ درصد افزایش تصویب کردند و بر این اساس، نرخ پایه به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که نسبت به نرخ سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشت.

به گزارش ایرنا، نرخ ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا نصف هزینه ورود به طرح ترافیک است و البته خودروهای پلاک تهران می توانند ۲۰ روز در هر فصل به صورت رایگان وارد محدوده این طرح شوند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری