۲۵ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۵ تير ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۷۷۴۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۳ - ۲۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۷۷۴۵
انتشار: ۱۱:۰۳ - ۲۱-۰۲-۱۳۹۹

خرید و فروش چوب، هیزم و زغال درختان جنگلی ممنوع می‌شود

خرید و فروش چوب، هیزم و زغال درختان جنگلی ممنوع می‌شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و مجازاتی برای متخلفان تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه۲۱ اردیبهشت) در جریان بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماد ۲۸ لایحه را اصلاح کردند.

بر اساس ماده ۲۸ ، یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۲۵ مکرر- حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است ، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.

تبصره ۱- انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده ، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود.

تبصره ۳- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.

تبصره ۴- مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.

برچسب ها: چوب جنگلی
ارسال به دوستان