۰۸ مهر ۱۴۰۲
به روز شده در: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۰۵:۴۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۵۷۱۲
تعداد نظرات: ۸۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۲ - ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
کد ۷۶۵۷۱۲
انتشار: ۱۵:۴۲ - ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
جرعه‌ای از اقیانوس فرهنگ و ادبیات ایران – 4
دکتر کزازی با واژه‌هایی که می‌سازد و با پارسی‌گویی و پارسی‌نویسی ناب خود به زایایی و پویایی زبان کمک شایانی می‌کند.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- چهارمین بخش از سلسله نوشتارهای پراکندۀ «جرعه‌ای از اقیانوس فرهنگ و ادبیات ایران» را به بهانۀ زادروز دکتر میر جلال‌الدین کزازی به این نویسنده و سخن‌سنج و پارسی‌گوی ایرانی اختصاص می‌دهم که همت خود را صرف پارسی‌گویی ناب و نه آمیخته با واژه های دیگر، کرده است.  میر جلال‌الدین کزازی؛ فردوسی بی ردا و دستار!

او نه تنها از به کار‌گیری واژه‌های فرنگی در گفتار و نوشتار می‌پرهیزد که همین حساسیت را در قبال دیگر کلمات وارد شده به زبان پارسی به خرج می‌دهد و آوازۀ او بیش از نویسندگی، ترجمه، شعر و پژوهش به همین سبب است.

من البته خود شماری و نه همۀ کلمات عربی رایج در زبان فارسی را فارسی یا فارسی‌شده می‌دانم مثل داماد و عروسی که اگرچه در خانواده‌ای دیگر زاده و بالیده‌اند ولی وقتی وارد خانوادۀ ما می‌شوند اگرچه نامی دیگر دارند اما عضوی از خانواده ما به شمارند. دکتر کزازی اما به پارسی سره باور دارد. بی هیچ آمیزشی.

 جدای این که کار هر کس نیست این گونه پارسی نویسی، این باور یا نگرانی هم وجود دارد که اصرار بر پارسی سره‌نویسی چه بسا سبب شود مخاطب به شکل و فرم گفتار و نوشتار بیشتر توجه کند تا محتوا و از سوی دیگر نتوانیم معنی را به تمامی منتقل کنیم یا از این ظرفیت محروم می‌شویم و به ویژه در کار رسانه‌ای چه بسا به اصل ارتباط و انتقال پیام آسیب رساند.

از منظری دیگر نمی‌دانم دکتر کزازی متون فلسفی و علمی را چگونه می‌خواهد به پارسی سره بگوید و بازنویسد؟

این واقعیت‌ها اما هیچ یک موجب آن نیست که خدمات دکتر کزازی را نادیده انگاریم و کافی است به یاد آوریم گاه واژه‌هایی که ساخته بیش از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب پارسی مورد استقبال قرار گرفته و گزاف نیست اگر گفته شود خود به تنهایی یک فرهنگستان است. البته بی بودجه و کمک در فلان ردیف جدول‌های خاص!

به یاد آوریم که واژۀ «اس. ام. اس» تا چه اندازه رایج بود. فرهنگستان به جای آن «پیام کوتاه» را ساخت. یعنی به جای یک کلمۀ سه سیلابی دو واژه! این دکتر کزازی بود که «پیامک» را ساخت و همۀ ما اکنون به کار می‌بریم.

ناصر خسرو در سفرنامه می‌نویسد:

«خورجینَکی بود که کتاب در آن می‌نهادم. بفروختم و از بهای آن دِرَمَکی چند سیاه در کاغذی کردم تا به گرمابه‌بان بدهم. باشد که ما را دَمَکی زیادت‌تر در گرمابه بگذارد.»

در همین دو جمله سه کلمۀ «خورجینک»، «درمک» و «دمک» را به کار برده که درواقع «خورجین+ک»، «درم+ک» و «دم+ک» است. در روزگار ما آن قدر، «ک» برای تصغیر یا تحقیر (کوچک‌شماری) به کار رفته (مردک، زنک، آدمک، پسرک) که قابلیت اصلی آن فراموش شده و «پیامک» که همان «پیام+ک» است یادآور واژه‌های زیبا در نوشتۀ ناصر خسرو است.

کزازی، شاهنامه‌شناسی است که به شناختن و نوشتن بسنده نکرده و به اندازۀ توان خود خواسته در این روزگار کاری کند فردوسی‌وار. پیراستن زبان پارسی از واژه‌های بیگانه ولو خودی به نظر برسند یعنی به داماد و عروس هم رحم نکرده!

یادمان باشد که فرهنگستان کنونی که با ریاست آقای حداد‌عادل شناخته می‌شود تنها نسبت به واژه‌های انگلیسی و فرانسوی حساس است و به عربی‌ها و به تعبیر پارسی‌سره‌نویسان، تازی‌ها کاری ندارد.

کزازی اما برای واژگان عربی رایج هم برابرهای زیبایی ساخته که به کار هم می‌روند. مانند «پُرسمان» به جای مسأله، «انباره» به جای مخزن، «اَبَر‌شگفت» به جای خارق‌العاده، «یافه» به جای باطل، «بایا» به جای واجب، «ستانی» به جای افقی، «ستونی» به جای عمودی، «باور‌پُرسی» به جای تفتیش‌عقیده و موارد دیگر که فراوان‌اند.

چون پیشینۀ این کار به افرادی چون احمد کسروی و فرهنگستان دوران رضاشاه می‌رسد اوایل بیم آن می‌رفت که به کزازی هم انگ زده شود اما همان‌گونه که عربی زبان اسلام است فارسی هم بیگانه نیست و ضرورتی ندارد با عربی درآمیزد.

[همین «ضرورتی ندارد» اگر به شکل «بایستگی ندارد» نوشته شوند نوآموزان ما دچار مشکل نمی‌شوند که «ض» در «ضرورت» درکدام یک از اشکال چهار گانه است: ذ،ض،ز،ظ!  یا وقتی به جای «ظلم» می‌نویسیم «ستم»]  

کزازی در واقع نه تنها سنت فردوسی را ادامه داده که در پارسی سره نویسی پا جای پای کسانی چون خواجه عبدالله انصاری گذاشته که وقتی می‌گوید: «خدایا، همچو بید می‌لرزم که مبادا به هیچ نَیَرزم» همۀ واژه‌ها پارسی است. یا در این شعر حافظ:

اگر به زلفِ درازِ تو دستِ ما نرسد

گناه بختِ پریشان و دستِ کوتهِ ماست.

یا این شعر سعدی:

در سخن با دوستان، آهسته باش
تا ندارد دشمنِ خونخوار، گوش

پیش دیوار آنچه گویی هوش‌دار
تا نباشد در پسِ دیوار، گوش

به اصطلاح علما، کزازی عالمِ بی عمل یا واعظِ غیر متّعِظ نیست (من اما انگار هستم چون اغلب کلمات این جمله عربی بود!). چرا نیست؟ چون نه تنها دربارۀ شاهنامه و فردوسی آثاری چون «از گونه‌ای دیگر»، «تند‌بادی از کنج»، « دُرّ دریای دری»، «رؤیا، حماسه و اسطوره»، و «مازهای راز» را نوشته، خود نیز به زبان فردوسی و با کمترین واژگان غیر پارسی می‌نویسد و همان‌گونه هم سخن می گوید ولو در گفت وگوهای خانوادگی و دوستانه.

چنان که در صدر آوردم چیرگی این ویژگی سبب شده وقتی او سخن می‌گوید شکل گفتار او بیشتر جلب توجه کند تا آنچه می‌گوید.

برای آشنایی بیشتر با نحوۀ گفتار و نگارش دکتر کزازی پیام او در پی درگذشت استاد آواز ایران یک نمونۀ گویاست:

خُنیا به سوگ می‌نشیند.آواز، با درد و دریغ دَم‌ساز، می‌موید. چنگ، درمانده و دل‌تنگ، گیسو می‌پریشد. تار، زار، می‌گرید. نی، جان‌گزای و جگرسوز، می‌نالد. تنبک، دمادم، از غم بر سر می‌کوبد. چرا؟ زیرا بزرگ‌مرد آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان- این خرم‌خوی‌ترین خُنیایی که یادش گرامی باد!- به مینوی برین شتافته است تا از این پس بهشتیان را، با گل‌بانگ پهلوی و مینُوِی خویش، بیافساید (=افسون کند) و دل از آنان برباید و دری از هنرِ جان پرور، بر روی‌شان، بگشاید 


کزازی برای همۀ شیفتگان زبان پارسی یک موهبت است و با واژه‌هایی که می‌سازد به زایایی و پویایی زبان کمک شایانی می‌کند. از این رو گزاف نیست اگر او را فردوسی بی‌ ردا و دستار بخوانیم. فردوسی‌یی که این بار نه از شرق و خراسان که از غرب و کرمانشاه سر برآورده و به زبان پهلوانان کُرد سخن می‌گوید و حسی از غرور و افتخار به آدمی دست می‌دهد. پس به سبک خود او شعری از زبان فرخی سیستانی را به استاد پیش‌کش می‌کنیم. به پهلوان کرمانشاهیِ زبان:

شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زی
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران...

------------------------------------------

بیشتر بخوانید/ سه نوشتۀ پیشین:

*ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان!

*سیرتِ دوست داشتن، صورتِ دوست داشته ‌شدن

*تو داد و دهش کن، فریدون تویی!

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۸۲
در انتظار بررسی: ۳۵
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Belgium
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
65
11
اگر (پرسمان) را به سبک (راندمان) و(ابونمان) و (ارنژمان)که هرسه به زبان فرانسه هستند ساخته اند پس این هم جای شگفتی دارد هم درست نیست. من کلمه (بایا)رادر کنار(شایا=شایسته) حدود سه دهه پیش و بیشتر در مجلات جدول دیده ام و اگر کلمه نخست کار ایشان است پس کلمه(شایا)را هم ایشان ساخته اند؟
پاسخ ها
محمد رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
پس لابد شادمان ، یادمان، پادمان، گفتمان هم با استدلال شما از ment (پسوند اسم سازی در انگلیسی و فرانسوی) بهره گرفته اند؟ من دستکم قرینه ای به همچین تقلیدی از زبان فرانسوی در کلماتی اخیر نمیبینم
ناشناس
| Belgium |
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
محمدرضای عزیز منظور من این بود که واژه پرسمان برچه اساسی ایجاد شده؟ایا ایشان واژگان فرانسوی رامدنظر داشته اند؟به نظر من واژه (پرسش)در برابر (مساله یا مسئله)بحد کافی گویاست و لزومی به ایجاد واژه دیگری نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
اگر ایشان یک هفته با کارگران برای امور زندگی کارگری می کرد واقعا همزبان با این اقشار هم می شد .
حافظ
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
استاد کزازی پرسش رو در برابر سوال در نظر داشتند ولی پرسمان را برای مسأله در نظر گرفتند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
24
116
با یک مقاله عالی و پرمغز دوباره دوستداران خود را به وجد آوردید.
مخصوصاً که صحبت از استاد کزازی عزیز بود ارزش مطلب را صد چندان کرد . تشکر
حمید
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
93
25
فرض شما معمار یا مهندس باشی و بخواهی بجای ستون افقی یا عمودی از معادلهای ایشان استفاده کنی:
ستون افقی = ستون ستانی
ستون عمودی= ستون ستونی
همین مثال برای اثبات عبث و مضحک بودن معادل سازیهای ایشان کافی است
عصر ایران

این گونه واکنش‌ها هنگامی که به جای کلمۀ «دوسیه» واژۀ «پرونده» به کار می‌رفت هم دیده می‌شد و به طعنه می گفتند به دوسیه می‌گویند پرونده و به عدلیه و نظمیه می گویند دادگستری و شهربانی. اما اکنون اگر کسی بگوید دوسیه اسباب شگفتی می شود!

پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
مهندس جان مگه ستون، افقی هم میشه ؟ ستون افقی آیا غلط مصطلح نیست که در برخی از گفتار و نوشتار مهندسی جاگیر شده ؟
شیرین
| Germany |
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
من مهندس هستم و اگر طرف مقابل منظورم را بتواند بفهمد مشکلی در بیان ان نمی بینم و انرا خنده دار نمی دانم
ناشناس
| Romania |
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
روش و منش دکتر کزازی شایسته ی تحسین است. اما این سبک پویایی زبان را زا او می گیرد و ساکن و جامدش می کند. با این روش در دنیای متغیر امروز نمی توان زندگی و حرکت کرد. بیشتر مثل موزه می ماند که جایگاه آثار گذشتگان و گرچه عزیز است اما بکار زندگی امروز نمی آید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
12
75
بسیار زیبا، برای ایشان آرزوی سلامتی دارم
ناشناس
United Arab Emirates
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
13
62
چه خوب که تازنده است از وجودش بهره ببریم و او و دستاوردهایش را به مردم بشناسانیم و از واژه های برابر سازی شده و یا واژه های نوینی که ساخته بکار ببریم تا فرهنگ پارسی را بیشتر از اینکه هست دچار دوگانگی نکنیم.
فکر کنم در نوشته ام واژه ای عربی در آن بکار نرفته بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
16
72
ای کاش توسط استاد کزازی و سایر اساتید یک فرهنگنامه واژه های معادل عربی به فارسی وجود داشت تا در نگارش های رسمی مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.
و چه بهتر اگر این فرهنگنامه برخط ارائه گردد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
"ارائه گردد" غلط است.
"ارائه شود" صحیح است.

"گشتن" به غلط به جای برخی فعل‌ها جا افتاده است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
20
61
افتخار هم‌نشینی و آشنایی با استاد کزازی را دارم. روزی وقتی به ایشان رسیدم، گفتم: "چند روزی است که سعادت زیارتتان را ندارم". دیدم اخم‌ها را در هم کشید. بلافاصله گفتم: "خوشوقتی دیدارتان را ندارم"!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
آفرین
ستار
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
18
91
درود بر شما که از این استاد بی ادعا یاد کردید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
از این افرادی که به نظر آقای ستار نمره منفی دادند می پرسم با چی نظر ایشون مخالفید؟ با این که گفتند درود بر شما؟ یعنی باید می نوشتند مرگ و نفرین بر شما؟
یا با این که دکتر کزازی رو استاد بی ادعا معرفی کردند؟ یعنی باید اقا ستار می گفت استاد با ادعا؟
یا با یاد کردن مخالفند؟ واقعن نمی تونم درک کنم با چییش مخالفن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
شما نظر میذاری بعد میشینی مثبت منفی ها را میشماری؟!!!
خیلی بی کاری
یه زبان دوست دقیق! (زرینه)
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
ایشون بخاطر روابط عمومی خوبشون و روش خاص خودشون توی تعداد زیاد بدعت واژه های جدید هست که این همه مطرح هستن و این هم از روزنامه ها شروع شد.
البته فن بیان خاصی هم دارن.
خیلی بالاتر از ایشون هستن و ایشون در صحبت شون چندان تخصص زبان و پارسی شناسی ندارن.
بسیاری از اصطلاحات پهلوی که می فرماین، اشکال داره.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
19
111
اگر شایسته سالاری بود کزازی ریس فرهنگستان بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
اگر شایسته سالاری بود امثال کزازی ها به جرم نژادپرستی باید مجازات می شدند.
ناشناس
| Argentina |
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
سخن به گزافه می گویید ناشناس گرامی. در سخن استاد کزازی نژادپرستی ندیده ام. اینکه کسی با پارسی سره سخن بگوید نژادپرستی نیست. مانند کسی که انگلیسی حرف بزند آیا او انگلیسی زده است؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
11
105
بودجه های میلیاردی را دیگران میگیرن ولی "عرق" پارسی را کس دیگری می ریزد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
17
40
فرق حداد با ایشان صرفا یک فرق معمولی میان دو نفر نیست بلکه فرق بین دو جریان و دو جناح است. یکی با اندیشه هایی که فارسی و بطور کلی زبان را برای چیز دیگری می خواهد در واقع دغدغه اصلی اش فرهنگ و زبان فارسی نیست و دیگری همه چیزش زبان و گفتار است و همه چیز را با محوریت زبان می بیند. و البته به گمانم هر دو به بیراهه می روند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تلاش برای فارسی اصیل گفتن که بیراهگی نیست
Mehdi
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
دیگه دست کم استاد کزازی را جناحی نفرمایید. خدا خیرتون بده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بله فارسی اصیل گفتن بیراهگی نیست اتفاقا پسندیده هم هست ولی هدف غایی و اصل و به عبارتی راه اصلی هم نیست. اینکه تمام جهت گیری زندگی شخصی و حتی فرهنگی کشور را صرفا برای ادای یکسری کلماتی بکار ببریم که اصالت نیز ندارند و ساختگی هستند آیا بیراهگی نیست؟...
عصر ایران

مملکت و وزارتخانه ها که کارهای دیگر خود را تعطیل نکرده و و دنبال این جوری نوشتن و گفتن نرفته‌اند. یک نفر بدون بودجه دولت و بر اساس ذوق خودش و البته دانشی که دارد و با چند زبان هم آشناست و تخصص او هم ثابت شده این شیوه را انتخاب کرده. به نظر شما اشکالی دارد یا او هم باید درباره برجام و دلار و تنش با امریکا حرف بزند؟

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
11
65
من با اینکه از اصرار به عربی زدایی ذهنیت خوبی ندارم ولی وقتی استاد کزازی صحبت می کند لذت می برم و دوست دارم مثل یک موسیقی زیبا صحبت کردن ایشان را گوش کنم.
پاسخ ها
ناشناس
| Argentina |
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بی گمان سخنان آهنگین ایشان بدل می نشیند.
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
14
52
ممنون آقای خدیر عزیز. این نوشته همچون نسیمی وزید. من نیز به شما همان را می گویم که در پایان آورده اید

شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زی
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
8
13
خوش به حال اون دامادی که خانواده زنش او را به عنوان عضو خانواده خود می پذیرند. ما که استاد دانشگاه دولتی هستیم که پدرزنمان که ایشان هم بازنشسته آموزش و پرورشند به اندازه یک سگ ولگرد توی خیابون هم بهمون احترام نمی زاره و هر وقت کم میاره اول منو مورد نوازشش قرار می ده بعد میره سر کسی که اذیتش کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تحمل کن اگه حتی تحمل کردنش سخته!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
21
25
اتفاقا الان بحث عربی زدایی در فرهنگستان و مخصوصا در رسانه ها مطرحه . اگر کمی به رسانه ها مخصوصا سریال ها یا صحبت های کارشناسان نگاه کنیم متوجه میشویم استفاده از کلمات انگلیسی چقدر رایجه و نشانه کلاس. اما حساسیتی نسبت به آنها نیست و هرکس میخواهد عرق خود را به زبان فارسی نشان دهد مستقیم به کلمات عربی که بعضی از آنها قدمت هزار ساله در زبان ما دارند میتازد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
17
42
به نظر من زبان فارسی رو باید از بیشتر واژه های بیگانه چه عربی یا هر زبان دیگه جدا کرد تا این زبان نابود نشه.من اون اعلامیه ایشان رو که خوندم خوشحال شدم زنده باشی استاد.
ایران زیبا
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
12
49
سرت سلامت استاد
ایشون و امثال ایشون باید رییس فرهنگستان ادب باشن
کوروش
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
37
14
چطور ایشان گفتند ارامگاه فردوسی را گورستان نکتید گوش نکردید . حالا استاد استاد می کنید
جمع کنید ایت دو رنگی ها را
عصر ایران ما گوش نکردیم؟ دربارۀ تدفین چهره های مشهور در آرامگاه فردوسی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اما این که موافق باشیم یا نباشیم چه ارتباطی به اشاره به ویژگی های زبانی و گفتاری و نوشتاری ایشان دارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
شما واقعا اسمت کوروش ه؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
4
9
واژه گاس به معنی شاید درشهر قم استفاده میشد .ولی متئسفانه اکنون کاربردی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Argentina |
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
اینجا همش واس ماس
عرفان
Canada
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
6
37
در جایگاه بلند استاد کزازی که هیچ شکی نیست، فقط میخواستم اشاره کنم که اهمیت کار فردوسی صرفا در سخن گفتن به زبان فارسی نیست چرا که خیلی شاعران دیگر قبل و بعد از فردوسی شعر به زبان فارسی گفته اند.
فردوسی با درک نقش و اهمیت سرگرمی، متنی نوشت تا قرن ها معیار زبان فارسی شود. یعنی با وارد کردن ادبیات به زندگی روزمره مردم "پی افکند از نظم کاخ بلند"ش. این مساله بیشتر از شاعر بودن نشان دهنده نگاه استراتژیک فردوسی هست در واقع فردوسی یک تنه کاری کرد که چندین قرن حکومت ها و فرهنگستان ها نتوانسته اند تکرار کنند. به نوعی کارکرد فردوسی در زمان خودش مثل کل عملکرد مجموعه ای مثل هالیوود در عصر حاضر بوده، در گسترش فرهنگ و طبیعتا زبان.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
4
26
آرزوی سلامتی وموفقیت در اینکار ارزنده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
7
47
جای تاسف است که ایشان زودتر از موعد بازنشسته شدند ( کردند!! ) گاهی اوقات در تلویزون هم دعوت می شدند و همه مات و مبهوت جذابیت کلامشان بودیم و از آن هم محروم شدیم . این تحریم های داخلی آدم رو بیشتر از تحریم دشمنان ناراحت میکنه.
...
شاهین
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
9
36
نکته جالب نام فرزند ایشان است: «ستی آناهیت». ستی یعنی بانوی من
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
5
12
افتخار شاگری ایشان را داشتم. خداوند وجود نازنین ایشان را سلامت بدارد.
کیانوش
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
3
7
سپاس اما ایشان کرد نیستند و اصالتا اهل کزاز اراک میباشند و زبان پهلوانان کرد هم این چنین نیست.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
1
6
بایا یک اژه فارسی است و در نوشته های کسروی زیاد استفاده شده. نوشتار و گفتار به فارسی سره غیر ممکن نیست ولی باید اول زمینه آن فراهم شود و با وسایلی که امروزه وجود دارد، امکان آن زیاد است. افزون بر آن واژه هائی که دانشمندان زبان شناسی مانند دکتر کزازی می سازند، باید مورد استفاده قرار گرفته و مرتب تکرار شوند. دانشمندی گفته که هر چیز مورد استفاده قرار نگیرد، از بین می رود و زبان نیز مستثنی از این امر نیست..
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
3
7
با سلام.
واژه "داماد" عربی نیست، بلکه یک واژه فارسی است و ریشه پهلوی دارد. واژه "عروس" البته عربی است و فارسی آن "بیوگ" می باشد.
با سپاس
حمید
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
14
8
تلاش برای سره کردن زبان فارسی، این زبان را از فرم فاخر آن خارج کرده و تبدیل به یک زبان من در آوردی می کند.
کاش بخشی از این توجه و هزینه هایی که مصروف این کار می شود، به بالندگی و رشد زبان های دیگر رایج در ایران اختصاص داده می شد که به عدالت هم نزدیکتر بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
18
6
در این دوران فقط اقتصاد باید درست بشه. بقیه این حرفها به درد کنج کتابخونه ها هم نمی خوره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
7
15
درود فراوان بر این استاد دوست داشتنی و آرزوی سلامتی و موفقيت برای ایشان...
عای اکبر
Russian Federation
۰۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
6
12
خیلی ممنون از جناب آقای خدیر و آرزوی سلامتی برای دانشمند عزیز استاد کزازی
ای کاش می شد واژه های جایگزین آقای کزازی را به مردم ارایه کرد تا بیشتر استفاده و مطرح شوند
بابک
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
7
9
ای کاش روش نگارش ایشان در نامه نگاری وکلا و دادگستری نیز رایج میشد تا همگان چم و معنی واژگان نوشته شده را به آسانی میدانستند
زنده باد کزازی گرامی
بهرام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
9
11
ای کاش این همه حساسیتی که در مورد پالایش زبان پارسی وجود دارد ذره ای از این حساسیت هم در مورد زبان های سایر قومیت ها وجود داشت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
کدام حساسیت برادر من؟ شما اراده و تلاشی برای پالایش زبان پارسی می بینی؟!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
2
15
یادی کنیم از زنده یاد دکتر شاهرخ مسکوب که فرموند: ایران جای سخت دشواری برای زندگانی است اما زبان پارسی همه چیز را خواستنی و پذیرا کرده است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
1
6
کزار روستایی از توابع اراک هست و نه کرمانشاه...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
4
6
از این یادآوری دست مریزاد ، آرزومندیم بسیار بزیند .
یوسف اکبری از همدان
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
6
10
جا دارد عزیزانی که دغدغه فر هنگ دارند فکری هم به خرده فرهنگ های کشور نمایند زیرا ایران رنگین کمان اقوام است و زیبایی ایران به واسطه وجود اقوام و زبان های مختلف است و فراموش نکنید که بی توجهی به سایر زبان های این سرزمین موجب رشد تفکرات ناسیونالیستی در سایر اقوام ایران بخصوص تورکانی چون خودم خواهد شد
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
در لهجه ها و زبان گوناگون ایرانی واژه های خوب و اصیلی هست که باعث غنای هر چه بیشتر زبان فارسی می شود البته با کژاندیشی و بدسلیقگی فرهنگستان فعلی این فرصت از بین می رود
احسان
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
5
12
شنیدن حرفهای آهنگین استاد کزازی و خواندن نوشته های ایشان روح آدم را نوازش میده.
اینجاست که تازه میفهمیم زبان پارسی چقدر دل انگیز و آرامبخش هست.
آرزوی عمر جاودان برای استاد کزازی دارم...
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
3
5
ممنون آقای خدیر. ببین وقتی مطلب خوب و آموزنده می‌نویسی، هم به دل همه می‌نشینه و هم خود شما و عصرایران مجالی برای نشر نظرات می‌دهند. ببین!
محسن رحیمی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
4
10
خدا به استاد کزازی عمر همراه با سلامتی عنایت بفرماید تا زبان فارسی از دانش ایشون بیشتر بهره ببره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
17
11
جمع کنید این بساط رو
زبان در همه فرهنگها تغییر میکنه و لغات جدید زاییده میشوند و لغاتی هم کاربرد خودشون را از دست می دهند . در واقع دنیا به سمت هم فرهنگ شدن و هم زبان شدن پیش میره
شما به چی گیر دادید
عصر ایران نه بساطی گسترده شده و نه به چیزی گیر داده ایم. نویسنده ای دوست دارد این جور بنویسد. به نظر شما مشکلی دارد؟ بودجه ای حیف و میل می شود؟
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
سر جنگ داری برادر با این واژه اول پیامت متنی در ستایش بزرگ مردی از ادبیات نوشته شده است ،در این که زبانها زایش دارند و واژه های نو آفریده می شوند شکی نیست و کار استاد کزازی هم از این دست کارهای مد نظر شماست
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
3
10
متأسفانه بیشتر نامه نگاری ها در ادارات و سازمان ها به ویژه در دادنامه های صادره توسط قضات محترم از واژه های عربی بی نهایت استفاده می شود تا جایی که گاهی اوقات درک مفاهیم و معانی آن برای مخاطب عام مشکل می شود و استفاده از واژه های عربی در متون نامه ها به منزله نگارش عالی تلقی می شود کاش همگان می آموختند به زبان سلیس و سره فارسی می نوشتند و استفاده از واژگان عربی هیچ امتیازی ندارد.
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بنظر شما واژه های مانند بایا، یافه، ستانی، باور پرسی و غیره که توسط ایشان ابداع شده برای مخاطب قابل فهم است؟
عصر ایران

چرا نباشد؟ وقتی داریوش آشوری به جای "رفراندوم" واژۀ "همه پرسی" را پیشنهاد داد همین پرسش شما مطرح شد ولی حالا رفراندوم قابل فهم تر است یا همه‌پرسی؟ باور‌پرسی هم به سیاق همه‌پرسی ساخته شده. مگر از ابتدا با همه کلمات آشنا بودیم؟ احتمالا به یاد می‌آورید که سال‌ها قبل واژۀ "سوبسید" چقدر رایج بود. حالا اما عملا منسوخ شده و شاید به طنز گفته شود "سوبسیت"! حال آن‌که "یارانه" کاملا رایج است. رسانه‌ها در این میان نقش اصلی را دارند. ضمن این که اگر ما این گونه بنویسیم و نتوانیم پیام را منتقل کنیم بر ما می‌توانید خرده بگیرید ولی نویسنده‌ای دوست دارد این سبک را به کار گیرد.

ناشناس
Romania
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
17
11
اینطور حرف زدن فقط بدرد موزه می خورد. نه زندگی روزمره.
مجیدتوکلی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
4
3
درپاسخ به دوستی که فرموند پرسمان ؛ مشابهت با راندمان و ...فرنگی دارد
معروضم: پرسمان از همان جایی است که
واژه های ( سازمان یا ساختمان) آمده اند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
16
12
فردوسی بی ردا و دستار اما با کراوات :))))))
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
2
5
دوست عزیز بسی لذت افزودی و افتخار آفریدی
سازار
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
11
4
ایا تمام این متن و قلم برای تبلیغ رندانه و در لفافه بایا نیست؟
عصر ایران

واقعا برخی خوانندگان به نکاتی اشاره می کنند که هوش می رباید. یعنی مثل سیامک انصاری خواسته ایم بایا را تبلیغ کنیم؟! جل الخالق از این همه بد گمانی و به پارسی ناسره سوء ظن! 

ناشناس
Argentina
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
6
8
آنقدر این متن به دلم نشست که آن را با به پارسی سره خواندم.
زندگانیت دراز باد استاد کزازی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
0
7
آقای خدیر عزیز. ممنون از شما که نظرات را منتشر می کنید و گاهی پاسخ هم می دهید. جاهای دیگر این شیوه را ندیده ام. قلم و دانش شما هم ستودنی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
اگه سیاسی ها رو این جوری منتشر کنن مهمه. وگرنه تو این بحث فوقش به کزازی طعنه می زنند یا بحث سر کلماته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
شما که اسمت رو هم نمی نویسی انتظار داری هر کامنتی رو منتشر کنن؟
سیراون
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
7
4
آقا جان مردم کرمانشاه اصلا چنین صحبت نمی کنند اصلا آقای میرجلال الدین کزازی کرمانشاهی نیستند او و اجدادش مهاجر هستند...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
خوب معلومه که مردم کرمانشاه این جوری صحبت نمی کنند. مگر آقای خدیر یا آقای کزازی گفتن این جوری صحبت می کنند؟ اگر مردم این جوری صحبت می کردن که او این قدر خاص نمی شد سیراوان جان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
0
1
بسیار لذت بردم از این متن... ممنون آقای خدیر
شمس الدین
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
2
4
درشگفتم در پیامشان بابت درگذشت استاد شجریان چرا به جای واژه "غم" از "اندوه" استفاده نکرده اند
وبگردی