کد خبر ۸۱۹۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۰ - ۰۱ شهريور ۱۳۸۸ - 23 August 2009

شعبه ‌69 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي ولدخاني پس از برگزاري ‌23 جلسه دادگاه علني حکم قطعي متهمان پرونده شرکت تعاوني مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر را صادر کرد.

اين پرونده که با شکايت هيئت مديره و تعدادي از اعضاي شرکت تعاوني مسکن ادارات اسلامشهر و گزارش حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در دستور کار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرار گرفت با صدور کيفرخواست در دادسراي امور اقتصادي به شعبه ‌1193 دادگاه عمومي تهران ارسال شد و پس از صدور رأي بدوي در شعبه ‌69 دادگاه تجديدنظر استان تهران اصلاح و تأييد شد.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)،بر اساس تحقيقات بعمل آمده متهم اصلي پرونده آقاي "قدير افشار" با نفوذي که در ادارات اسلام شهر داشته ، توانسته است با تغيير کاربري اراضي خريداري شده در پوشش انتقال تعدادي از قطعات به بستگان نزديک خود نسبت به تصاحب املاک تعاوني مزبور اقدام و همچنين با استخدام افرادي بعنوان پيمانکار که فاقد تخصص در کار خود بودند ، وجوه شرکت تعاوني را به طور غيرقانوني برداشت نمايد.

براساس اين گزارش متهمين پرونده با عناوين مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع و خيانت در امانت حسب نوع اتهام به تحمل مجازات‌هاي حبس، بازگرداندن زمين‌ها و وجوه حاصله به شرکت تعاوني مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر، محروميت از عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي کليه شرکت‌هاي تعاوني به مدت ‌5 تا ‌10 سال و انفصال از خدمات دولتي و شهرداري‌هاي سراسر کشور به مدت ‌3 تا ‌10 سال محکوم شدند.

بر اساس رأي صادره در شعبه ‌69 دادگاه تجديدنظر استان تهران اسامي محکومين قطعي پرونده به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1- قدير افشار فرزند عبدالخالق به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل دوسال حبس تعزيري ، بازگرداندن ‌833 قطعه زمين مربوط به ‌17 پروژه مسکوني ، رد مبلغ ‌000/ ‌400/ ‌278/ ‌7 ريال (هفت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد ريال) به پروژه‌هاي کوثر ‌2 ، ميلاد و شهرک گلستان، ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني به مدت ده سال و انفصال از خدمات دولتي و شهرداري محکوم شد.

2- حميد گل محمدي فرزند صفر به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس ، بازگرداندن نه قطعه زمين به پروژه ها ، محروميت از عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني به مدت‌6 سال و انفصال از خدمات دولتي و شهرداري محکوم شد.

3- سيامک آقازاده فرزند کريم به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس و محروميت از عضويت در هيأت مديره و مديرعاملي شرکتها اعم از تجاري وغيرتجاري وشرکتهاي تعاوني به مدت ‌5 سال محکوم گرديد.

4و ‌5- رسول بيات فرزند عباس و داود صالحي فرزند قربانعلي هر دو به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس و ممنوعيت از عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي کليه شرکتهاي تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني به مدت ‌5 سال و انفصال از خدمات دولتي و شرکت ها و شهرداري هاي سراسر کشور محکوم شدند.

6- موسي شريفي سرايي فرزند علي به اتهام خيانت در امانت به پرداخت شصت ميليون ريال (‌000/000/ ‌60 ريال) جزاي نقدي درحق صندوق دولت و محروميت از عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني به مدت ‌5 سال محکوم شد.

7- حبيب ا... واحد پناه فرزند عزيزا... به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و معاونت در تحصيل مال نامشروع به تحمل يک سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سيزده ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال (‌000/ ‌650 /‌13ريال) و محروميت از عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني محکوم شد.

8- کرم عرب فرزند نصرا... به اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل ‌91 روز حبس محکوم شد.

9- علي حسن کريمي فرزند غلامحسين به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس و محروميت از عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني محکوم شد.

10- عباس بابا شاه فرزند اصغر به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس محکوم شد.

11- حميد محبي فرزند هادي به اتهام خيانت در امانت به تحمل ‌3 سال حبس و انفصال از خدمات دولتي و شهرداري هاي سراسر کشور به مدت ‌3 سال محکوم شد.

12- رشيد پايکار زاده فرزند علي به اتهام خيانت در امانت به پرداخت شصت ميليون ريال (‌60ميليون ريال) جزاي نقدي در حق صندوق دولت و محروميت از عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي کليه شرکتها اعم از تجاري و غيرتجاري و شرکتهاي تعاوني به مدت ‌5 سال و انفصال از خدمات دولتي و شهرداري محکوم شد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها