عصر ایران

برچسب جستجو
سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آخرین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 ایه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را معوذتین می نامند.
کد خبر: ۸۶۰۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آخرین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 ایه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را معوذتین می نامند.
کد خبر: ۸۶۰۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

یکصد و دوازدهمین سوره قران کریم است که مکی و 4 ایه دارد. این سوره را اخلاص، صمد، اساس، برائة، جمال، معرفت، مانع، نور، تفرید، تجرید، ولایت نیز می گویند.
کد خبر: ۸۶۰۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

یکصد و یازدهمین سوره قرآن کریم است که مکی است و 5 آیه دارد. این سوره را تبت نیز می نامند.
کد خبر: ۸۶۰۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

یکصد و دهمین سوره قران کریم است که مکی و 3 آیه دارد. این سوره را تودیع نیز نامیده اند.
کد خبر: ۸۶۰۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

یکصد و نهمین سوره قرآن «کافرون» در مکه نازل شده است و دارای 6 آیه دارد .این سوره را جحد نیز می گویند.
کد خبر: ۸۶۰۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

یکصدو هشتمین سوره قرآن کریم است که مکی و 3 آیه دارد.
کد خبر: ۸۶۰۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

یکصد و هفتمین سوره قرآن که مکی است و 7 آیه دارد.
کد خبر: ۸۶۰۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

یکصد و ششمین سوره قران کریم که مکی است و 4 آیه دارد.
کد خبر: ۸۶۰۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

الفیل؛ یکصدو پنجمین سوره قرآن کریم که مکی است و 5 ایه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

یکصد و چهارمین سوره قرآن که در مکه نازل شده است و 9 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

العصر یکصدو سومین سوره قرآن کریم است که مکی و دارای 3 آیه است.
کد خبر: ۸۵۹۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

یکصد و دومین سوره قرآن کریم است که مکی و 8 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

قارعه یکصد و یکمین سوره قران کریم که مکی است و 11 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

یکصدمین سوره قران کریم که مکی است و 11 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

نود و نهمین سوره قرآن کریم است که در مدینه نازل شده و 8 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

نود و هشتمین سوره قرآن است که مدنی و 8 آیه دارد و به نام های البریة، لم یکن نیز شهرت دارد.
کد خبر: ۸۵۹۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

سوره قدر نود و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی و 5 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

نود و ششمین سوره قران است که مکی و 19 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نود و پنجمین سوره قران کریم است که مکی و 8 آیه دارد.
کد خبر: ۸۵۹۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

آخرین اخبار
پربازدید ها