عصر ایران

برچسب جستجو
زاکانی⁩ آمده تا جلیلی بی سر و زبان تنها نماند و درضمن خودی نشان دهد و بعد از انتخابات هم فاکتور بفرسته برای حساب و کتاب سیاسی.این نامزد پوششی در انتخابات ۱۴۰۰ هم معامله خوبی کرد. شهرداری تهران خلعت گرانی است .
کد خبر: ۹۷۱۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شما توهم  زدید که متولی دین و ایمان مردم هستید  حاشا و کلا. ما دین و باورهای مان را از قرآن و معلمان راستین قرآن آموختیم نه جماعت دنیاپرست  و قدر طلب تسبیح به دست و دستار به سر  و مفتون دنیا و چرب و شیرین آن.
کد خبر: ۹۵۶۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

دوست داشتم حرفهای انها را بشنوم. همگی دوستدار ایران و دانش و نواوری و توسعه کشور و اهل فرهنگ و هنر و بسیار دور از روحیات مادی و پول پرستی و کاسب  کاری.  اما همه آنها نگران اینده و تا حد زیادی نا امید از سیاستهای جاری کشور و همه نیم نگاهی و کمی بیشتر به مهاجرت داشتند. 
کد خبر: ۸۹۷۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

کد خبر: ۲۷۹۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۲۱

آخرین اخبار
پربازدید ها