عصر ایران

برچسب جستجو
برچسب: حکومت
از مقامات دولت و حکومت درباره این حمله اظهارنظر یا...
کد خبر: ۸۵۳۵۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴


این است که هدف غایی ایران سرنگون ساختن حکومت صدام... صدام نه تنها رییس حکومت آن نبود که اعدام شده...
کد خبر: ۸۵۳۵۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴


محکوم شد مگر حکومت او الگوی ما نیست ...
مقابل یک یهودی محکوم شد مگر حکومت او الگوی ما...
کد خبر: ۸۵۳۳۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


سال از حکومت طالبان درافغانستان تظاهرات زنان در این کشور...
کد خبر: ۸۵۳۳۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


از جامعه روشنفکری آن دوره باور داشتند که حکومت پهلوی...
کد خبر: ۸۵۳۳۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


متوقف کرده و بر فشارها بر حکومت ایران بیفزاید به...
کد خبر: ۸۵۳۳۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


حکومت نخستین طالبان در سال ۲۰۰۱ به دست ائتلاف آمریکایی...
کد خبر: ۸۵۳۳۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


فریاد آزادی خواهی در کابل مقر حکومت طالبان بر افغانستان...
کد خبر: ۸۵۳۲۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


به طور طبیعی اگر آن حکومت ادامه می یافت نیز... همان گونه که افزایش درآمدهای حکومت موجب سرریز بخشی از...
کد خبر: ۸۵۳۲۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


فریاد آزادی خواهی در کابل مقر حکومت طالبان بر افغانستان...
کد خبر: ۸۵۳۲۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


کرد و سپس حکومتی سوسیالیستی را در این کشور برپا... برگ فیدل مواد منفجره قرار داده شود حکومت او هر... مرگ فیدل کاسترو در سال های آخر حکومت خود به...
کد خبر: ۸۵۳۲۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


سوریه مخالف باشد و یا نسبت به شایعه حکومت موروثی...
کد خبر: ۸۵۳۲۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


نسبت به شایعه حکومت موروثی اعلام خطر کند صرفاً یک...
کد خبر: ۸۵۳۱۸۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


آیا آنان نصیبى از حکومت دارند اگر هم داشتند به...
کد خبر: ۸۵۳۱۳۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


اندازید نه به خود آنها تجربهٔ دیرینهٔ حکومت داری در...
کد خبر: ۸۵۳۱۱۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


عنوان یک داعیه دار حکومت بشناسند و نه یک امام...
کد خبر: ۸۵۳۰۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱


به عنوان یک نیروی مستشاری تقریبا حکومت سوریه در حال...
کد خبر: ۸۵۳۰۵۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱


دراختیارگرفتن حکومت و باوجود دردسرها و دشمنی هایی که در... که حکومت را در اختیار داشتند و هم غیر آن...
کد خبر: ۸۵۲۸۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰


خود شدند تا مردم پرو را از حکومت قانونی خود...
کد خبر: ۸۵۲۸۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰


فراوان حکومت بجای خود ولی اصلاح طلبان با مجموعه ای...
کد خبر: ۸۵۲۸۶۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰


آخرین اخبار
پربازدید ها