کد خبر ۱۰۳۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - 06 March 2010
رئیس جمهور در ادامه با بيان اين‌كه " جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد با همه كشورهاي جهان رابطه داشته باشد" اظهار كرد: اساس خارجي كشورمان بر ارتقاي ارتباطات با دنياست، مگر آن‌كه برخي كشورها اصرار داشته باشند خودشان را از دايره دوستي و لطف ملت ايران خارج كنند و در اين ميان البته رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي‌شناسيم و آن را از اساس جعلي و نامشروع مي‌دانيم.
 
رييس‌جمهور سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مبتني بر مكتب و انديشه الهي و جهاني دانست و گفت: نقطه نهايي ديپلماسي ما برپايي حكومت جهاني است؛ چراكه بدون حكومت جهاني بر پايه اجراي عدالت و يگانه‌پرستي، صلح و امنيت پايدار معنا ندارد و نشدني است.

 دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه هيات دولت با سفرا و روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با تبريك ميلاد پيامبر(ص) و امام صادق(ع) به تصويب و تبيين مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پرداخت و اظهار كرد: توحيد اولين اصل انديشه و مكتب ملت ايران است؛ يعني اساس حاكميت متعلق به خداوند متعال است. ما معتقديم خداي متعال بايد حاكم باشد و احكام الهي در عالم جاري شود؛ از اين رو سياست خارجي كشورمان نيز بايد به سمتي حركت كند كه همه زندگي بشريت تحت حاكميت خدا و فرهنگ الهي اداره شود.

وي برابري بين انسان‌ها را از اصول ديگر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: از نگاه ايران همه انسان‌ها محترم هستند، مگر عليه ارزش‌هاي الهي طغيان كنند، هم‌چنين همه بشريت از حقوق اساسي يكسان و حق زندگي در جامعه سعادتمند و سرشار از عدالت و پاكي برخوردارند.

احمدي‌نژاد برپايي عدالت را نيز از مباني سياست خارجي كشورمان برشمرد و اظهار كرد: حتي در شرايطي كه طرف مقابل كشورمان در موضع ضعف قرار داشته باشد، حق نداريم به ناحق موضوعي را عليه آن تحميل كنيم. در سياست خارجي صداقت، عدالت و احترام به آحاد انسان‌ها بايد مورد توجه جدي باشد. جمهوري اسلامي حق ندارد اقدامي را حتي براي دشمنان خود برخلاف عدالت انجام دهد.

رييس‌جمهور ادامه داد: گسترش عدالت و دوستي يكي ديگر از مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و بايد حركت ما به خاطر پايه عشق و محبت انسان‌ها باشد. نگاهمان به توافق‌نامه‌هايي كه با ساير كشورها منعقد مي‌شود، به خاطر داشتن نفوذ سياسي نيست، بلكه هدف اصلي عشق و محبت به انسان‌ها و رفع نياز آن‌هاست.

وي افزود: نبايد كسي خيال كند چون دولتمردان آمريكايي در دهه‌هاي متوالي عليه ملت ايران ظلم كرده‌اند ما نيز نسبت به مردم آمريكا كينه داريم.

وي پاكي و معنويت را از مباني ديگر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: ابزار اثرگذاري ملت ايران در محيط بين‌الملل با كشورهاي غربي متفاوت است. سفير جمهوري اسلامي ايران بايد اهل معنويت و پاكي و عشق و عدالت باشد تا بتواند از فعاليت‌هايش نتيجه مثبت بگيرد.

احمدي‌نژاد پيروي از خط نوراني امامت و ولايت را نيز يكي از مهمترين مباني سياست خارجي كشورمان دانست و اظهار كرد: نظام سرمايه‌داري و مادي ملت‌ها را به پرستش بت سرمايه‌داري و پذيرش فرمانروايي خود در دنيا دعوت و در مقابل ملت ايران بشريت را به خط نجات‌بخش امامت و ولايت رهنمون مي‌كند و اين جزء مزيت‌هاي كشورمان است.

وي گفت: حاكميت امام و انسان كامل بايد به آرمان بلند بشريت در جهان تبديل شود و اين همان چيزي است كه باعث محبوبيت ملت ايران در جهان و نفرت انسان‌ها از نظام سرمايه‌داري شده است.

احمدي‌نژاد در ادامه با بيان اين‌كه " جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد با همه كشورهاي جهان رابطه داشته باشد" اظهار كرد: اساس خارجي كشورمان بر ارتقاي ارتباطات با دنياست، مگر آن‌كه برخي كشورها اصرار داشته باشند خودشان را از دايره دوستي و لطف ملت ايران خارج كنند و در اين ميان البته رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي‌شناسيم و آن را از اساس جعلي و نامشروع مي‌دانيم.

وي تعالي پيشرفت را از ديگر مباني سياست‌هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گفت: نقطه مطلوب ما رسيدن انسان‌ها به بالاترين قله‌هاي علمي و فناوري است؛ بنابراين در هر كجاي دنيا اگر اقدامي در اين راستا انجام شود بايد مورد حمايت قرار دهيم؛ البته بايد توجه داشت بردار سياست خارجي كشورمان فقط به سمت ملت ايران نيست، بلكه تعالي و پيشرفت كل بشريت مد نظر است.

رييس‌جمهور در ادامه دفاع از مظلوم و ايستادگي در برابر ظالمان را از مباني و اصول مهم سياست خارجي كشورمان دانست و گفت: در هيچ كجاي دنيا نبايد كوچك‌ترين ظلمي به انسان‌ها مورد تاييد قرار گيرد. ملت ايران مدافع همه مظلومان جهان است و ماموريت سفرا اين است كه با نگاه جامع همه ملت‌ها را زير چتر الهي بكشانند؛ چراكه امروز جايگاه ايران نمايندگي كل عالم است.

وي با بيان اين‌كه " غرب اساس روابط اجتماعي را در تنازع براي بقا مي‌داند" گفت: روشن است كه سياست خارجي كشورمان در نقطه مقابل غرب قرار دارد و مباني و منابع اقتدار ملت ايران به كلي با غرب متفاوت است و اين چيزي است كه همگان در موضوع هسته‌يي آن را كاملا مشاهده كرد‌ه‌اند.

احمدي‌نژاد مباني اقتدار ملت ايران را دل‌هاي ايماني ملت‌ها دانست و گفت: چنين اقتداري نقطه اتكا و اقتدار ملت ايران است. نظام سرمايه داري به دنبال حداكثرسازي سود مادي است؛ اما ما به اجراي عدالت معتقد هستيم و اگر چنان‌چه اعتقادات و مباني ارزشي‌مان با سود مادي تداخل پيدا كند، بدون ترديد ارزش‌ها ترجيح دارد. هم‌چنين ما خواهان امنيت و صلح و دوستي براي همه ملت‌ها هستيم.

وي در ادامه خلقت عالم را بدون حكومت جهاني بي‌مفهوم دانست و گفت: همه پيامبران به حكومت و انقلاب آخر وعده داده‌اند و امروز بايد متوجه بود كه در متن انقلاب آخر قرار داريم.

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه " امروز جايگاه ايران به لحاظ سياسي نسبت به دهه‌ها و سده‌هاي گذشته در بهترين وضعيت قرار دارد" گفت: بزرگ‌ترين موانع تاريخ در برابر حاكميت حق در حال اضمحلال هستند و حتي اگر هيچ اقدامي انجام ندهيم و به درستي در موضع خود بايستيم، آن‌ها رفتني هستند.

وي افزود: زماني كه يك انديشه و تمدن براي پيشبرد اهداف خود در دنيا به سلاح و قدرت نظامي متوسل مي‌شود، اين امر نشان دهنده آغاز نابودي آن انديشه است.

وي در ادامه خطاب به سفرا و نمايندگان كشورمان در خارج از كشور از آنها خواست نگاه كلان و اشراف كامل به دنيا داشته باشند و بدانند با چنين نگاهي در پيچيدگي‌هاي معمول، سردرگم نخواهند شد.

رييس‌جمهور افزود: چنان‌چه وظيفه خود را به درستي انجام دهيم، هر اتفاقي هم بيفتد بدون ترديد به نفع آرمان‌ها و ملت ايران خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه " نظامات جهان در حال تغيير است" اظهار كرد: در شرايط جديد جمهوري اسلامي ايران نقطه تعادل است و هر كه با ايران باشد پيروز خواهد بود.

احمدي‌نژاد هم‌چنين با اشاره به اين‌كه رژيم صهيونيستي رو به فروپاشي است" اظهار كرد: رژيم صهيونيسيتي تنها راه نجات خود و جبران شكست‌هاي گذشته را، جنگ و حمله به ملت‌ها مي‌داند.

وي در پايان گفت: رژيم صهيونيسيتي ستون فقرات استيلاي نظام سلطه است و به همين دليل است كه نظام سلطه بقاي خود را در بقاي رژيم صهيونيستي مي‌داند و از آن دفاع مي‌كند.

بر اساس اين گزارش در ابتداي اين ديدار تعدادي از سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به بيان ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود درباره حوزه مسووليتشان پرداختند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
با حذف «سربازی اجباری» و تبدیل آن به «سربازی حرفه ای داوطلبانه» موافقید؟
بله
خیر