کد خبر ۲۸۱۴۶۳
روزي زني به همراه عروسش پيش جحي آمد و شکايت کرد که او بچه دار نمي شود و از اين جهت غمگين هستند و احساس خوشبختي نمي کنند؛ آيا راهي براي درد آنان مي داند؟

جحي بسيار متأثر شد و رو به عروس زن کرد و گفت: آيا اين قضيه در خانواده شما موروثي است؟ آيا پدر و مادر تو هم بچه دار نمي شدند؟

نوادر جحي الکبري
ارسال به تلگرام
برچسب ها: داستان کوتاه
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری