کد خبر ۳۰۵۶۸
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۲ - ۱۵ آذر ۱۳۸۶ - 06 December 2007
خاطرات هاشمی رفسنجانی - 15 آذر 63

از وضـع هـواپـيماي ربـــوده شـــده، اســتــفــســـار كــــردم؛ بــحـــرانـــي اســـت. احـتـمــــــال خـــطــــــر بــــــراي مسافران هواپيما موجود اسـت. قـبـل از دسـتـور در جــلــســه عـلـنــي (مـجـلــس شـوراي اسـلامـي)، راجع بـه هفته وحدت و حادثه نـاگـوار پخش مواد سمي از كارخانه شيميايي آمريكايي، در بوپال هندوستان- كه منجر به مرگ حدود دوهزار نفر و مسموم شدن حدود هفتاد هزار نفر شده است، صحبت كردم. براي بحث دربــاره مـســؤولـيــت حـفــاظــت شـخـصـيـت‌هـا، جـلـسـه (مـجـلـس شـوراي اسـلامـي) را غـيرعلني كرديم. طرح پيشنهاد واگذاري آن به سپاه راي نياورد كه اين جريان، اثـر نـاگواري بر روي سپاهيان خواهد داشت.

به گزارش فردا ظهر، با ائـمـه جـمـعـه خـوزستان ملاقات داشتم؛ از كمبودها و مـشـكـلات اسـتـان گـلـه داشـتـند. قرار شد هر موضوع مورد شكايت را جداگانه بنويسند كه مشكلات مربوط به آن موضوع را تعقيب كنيم. (همچنين) خواهان ادامه جنگ بودند.آقاي نيكنام، مسؤول فرهنگي ستاد نماز جمعه (تهران) هم آمد. براي پخش سخنراني‌هاي قبل از خـطـبـه‌هـا از راديـو، كـمـك مـي‌خـواست. از خلوت شـدن نـمـاز جـمـعـه‌هـاي شـهـرستان‌ها، اظهار ناراحتي مي‌كرد. عصر، دادستان‌ها و حكام شرع سپاه (سراسر كشور) آمدند. براي آنها مفصلا صحبت كردم. مسؤول بنياد (امور) مهاجران جنگ آمدند و از كمي بودجه و كارشكني نمايندگان مجلس (در كار بنياد) گله داشتند.

خبر رسيد كه امروز هواپيماربايان يك مسافر آمريكايي ديگر را كشته‌اند و جسدش را بيرون انداخته‌اند و براي بــه دســت آوردن خــواسـتــه‌هــايـشــان از دولـت كـويـت تـهـديـدات بـيـشـتـري كـرده‌اند.‌شب‌، با تماس تلفني با مراجع مسؤول، وضعيت هواپيماي كويتي را استفسار كــردم.قــائــم مـقــام وزارت امــور خــارجـه، آقـاي (عـلـي مـحـمــد)بـشـارتـي گـفـت، امـيـد بـه حـل مـسـالـمـت آمـيـز (جريان هواپيما ربايي) بيش‌تر شده است. شب به خانه آمـدم. بـرف هـم مـي‌بـاريـد. برف زيادي در شميرانات جمع شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری