کد خبر ۵۵۴۲۹۵
فاصله گرچه دست های ما را از هم جدا کرد

ولی خوشحالم که جـرات ندارد به دل هایمان نزدیک شود______________________________________

وقتی چشمانم را روی هم می گذارم…

خواب مرا نمی برد…

تو را می آورد !

از میان فرسنگ ها …

فاصــــــــــــــله______________________________________

یه حسی از تو در من هست که می دونم تو رو دارم

واسه برگشتنت هرشب درارو باز میزارم______________________________________

فاصله زمین تا آسمان ،

همان فاصله دل من تا دل توست______________________________________

از یک جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست ،

درد است ، نزدیک است !______________________________________

این فاصله ها که بین ما بسیارند از بودن ما کنار هم بیزارند

یک روز برای دیدنت می آیم اما اگر این فاصله ها بگذارند . . .______________________________________

دور که میشوم، نزدیکتر می آید…!

نزدیک که میشوم، دورتر میرود…!

انگار که این ” فاصله "

همیشه باید به شکلی رعایت شود !______________________________________

تـو که نیستی

من به عکس هایت می نگرم

این همان تنفسِ مصنـوعی است . . .______________________________________

پشت این پنجره ها دلم گرفته

از هــــمه فاصله ها دلم گرفته

گاهـی بـا صــــدای دریـــا

توی فکرت غرق میشم…______________________________________

روزی که آمدی تند تند تایپ می کردی و

میان من و تو "فاصله” نمی گذاشتی

چون درست تایپ کردن نمیدانستی

روزی که رفتی تایپ کردن بلد شده بودی و

بین من و تو "فاصله” انداختی

و حال

این فاصله میان من و تو

در درونم بیداد می کند

کاش می دانستی که

من

و

تو

"کلمه”

نیستیم

لعنت بر این فاصله
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری