کد خبر ۵۷۵۶۳۶

مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شدوتصمیم گرفت خوب کار کند.

روز اول 18 درخت برید.رییسش به او تبریک گفت و اورا به ادامه کار تشویق کرد.روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد ، ولی 15 درخت برید!

روز سوم بیشتر کار کرد،اما فقط 10 درخت برید.به نظرش امد که ضعیف شده.

پیش رییسش رفت .عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هرچه بیشتر تلاش می کنم،درخت کمتری می برم!

رییس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟

او گفت: برای این کار وقت نداشتم.تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم !

نتیجه: برای اینکه در دنیای رقابتی امروز همیشه حرفی برای گفتن داشته باشید ، باید برای به روز کردن خودتان وقت بگذارید...

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری