۰۵ مهر ۱۴۰۱
به روز شده در: ۰۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳
کد خبر ۸۴۷۰۸۵
تعداد نظرات: ۴۸ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۵ - ۱۱-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۷۰۸۵
انتشار: ۱۹:۰۵ - ۱۱-۰۴-۱۴۰۱
نامه‌ای به باشگاه استقلال ، وزیر ورزش و حتی رئیس جمهور :
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ...
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ...

عصر ایران ؛ کاوه معین‌فر - غلامحسین ساعدی از نویسندگان برجسته معاصر در جوانی عاشق دختری به نام طاهره کوزه گرانی شد که تا زمان مرگشان هم این عشق ادامه داشت.

عشق این دو به دلیل اختلاف طبقاتی دو خانواده بی سر انجام ماند، ساعدی سال ۶۰ به فرانسه رفت و در آنجا با بدری لنگرانی ازدواج کرد، او اندکی بعد یعنی در سال ۶۴ درگذشت.

ساعدی طی ۱۳ سال برای طاهره ۴۱ نامه نوشت، نامه هایی که همیشه بی پاسخ بود ! مهرداد کامروز، خواهر زاده‌ی طاهره این نامه‌های عاشقانه را بعد از مرگ خاله اش به صورت کتابی با عنوان (طاهره، طاهره ی عزیزم) منتشر کرد.

یکی از این نامه ها چیزی نبود جز ۳۰۰ بار تکرار نام طاهره !

نامه ساعدی به طاهره

 

این روزها که عشق و علاقه هواداران و جامعه فوتبال به وریا غفوری را می‌بینم و تمدید نکردن قرار داد او با باشگاه استقلال ، تنها کاری که از دستم بر‌می‌آید این است که نامه‌ای سرگشاده بنویسم.

«به نام خدا »

مدیر عامل باشگاه استقلال
جناب وزیر ورزش
و حتی جناب رئیس جمهور !

با سلام و احترام

وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا  

تشویق وریا غفوری در ورزشگاه آزادی توسط تماشاگران

وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا  و ...

 

پیشنهاد ، این مطالب را ببینید:

1 وریا حذف شدنی نیست ؛ جای او در قلب مردم است ...

2 لحظه بالابردن جام قهرمانی لیگ برتر توسط وریا غفوری (فیلم)

ارسال به دوستان
کارچر
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۲۲۴
غیر قابل انتشار: ۸
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
75
239
امسال با هرگلی که استقلال می خورد تماشگران وریا را فریاد می کشند
ناشناس
United States of America
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
81
295
به عنوان یک پرسپولیسی چون مغضوب است من هم می گویم: وریا
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
71
305
وریا چه با تمدید یا عدم تمدید در استقلال در قلب و تاریخ ماندنی شد
ناشناس
Canada
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
72
293
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
60
238
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
270
126
تمام مشکلات جامعه حل میشه بابا ول کنید این قشر مرفه جامعه را فوتبال چیه که بازیکنش چی باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۹- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
آخه بازیکن داریم تا بازیکن.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
303
55
وریا باعث شد سال ها استقلال مغضوب دولتمردان بشه و به طرف تیم رقیب غش کنند. هر چیزی باید جای خودش باشه و ایشان نباید برای تیم استقلال حاشیه ایجاد میکرد چون وظیفه اصلی وی بازی و شاد کردن دل هوادارانه. فقط امسال چون مدیریت شد، استقلال نتیجه گرفت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
218
151
اگه مهدی طارمی ام بود ازش اینجوری حمایت میکردید حمایت شما فقط به خاطر دیدگاه سیاسیشه نه بازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۹- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
دقیقا درسته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۶- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
چون وطن دوست ه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۹- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
آفرین. زدی به خال
ناشناس
United Arab Emirates
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
146
97
بهتر نیست ورزش و فوتبال را حداقل در ایران از سیاست جدا کنیم ، من روی سخنم با ووریا غفوری است و از همینجا میخواهم به او بگویم تمام آنهایی که امروز پشت شما ایستاده اند و از شما دفاع میکنند و باصطلاح کاسه داغ تر از آش شده اند اگر فردا روز شما بهر دلیلی با آنهایی که شما را کنار گذاشته اند از در دوستی بر آمدید همین جماعتی که امروز ووریا ووریا می کنند اولین کسانی هستند که به شما دشنام و ناسزا میگویند ، روی دوستی جماعت سیاست باز حساب باز نکنید و آینده ورزشی خود را فدای مطامع آنان نکنید ، کمی بیندیشید و آنچه را بصلاح خود است انجام دهید .به امید توفیق شما ورزشکار عزیز.
اس اس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
67
160
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا و ...
ناشناس
Iraq
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
157
86
در کسب کدام جام استقلال وریا مهمترین عامل بوده؟ داخل کردن نگاه سیاسی در تحلیل ورزشی واقعا تاسف آور هست!
ehsan
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
151
80
آقا این کارها چیه؟ یعنی مربی حق نداره بگه کی رو تمدید کنید و کی رو تمدید نکنید؟ ایشان هم بازیکن حرفه ای هست و بهتره اینقدر حاشیه درست نکنه و تیم جدیدش رو انتخاب کنه. مجبوری که نمیشه تمدید کنن
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
62
99
درود بر شما . علیرغم انتقاداتی که به شما وارد هست هر از چند گاهی به خاطر حرکت های این چنینی هنوز دوست داشتنی هستید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
44
72
جالب بود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
150
52
تنها کسی که لایقه و راست میگه در کنار مردم هست علی دایی هست بقیشون دنبال منافع خودشونن و دنبال مطرح شدنن. فقط علی دایی. نه وریا نه علی کریمی نه فردوسی پور نه مزدک و نه .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۷- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
خودتی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
47
73
ایده بسیار جالبی بود و در عین حال به دور از محافظه کاری و البته بخرج دادن شهامت
تحت تأثیر
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
51
59
من که خیلی تحت تأثیر این نامه قرار گرفتم، مخصوصا اون قسمتش که نوشته بود: وریا وریا وریا...!
اینهمه ور توی یک نامه، باید در گینس ثبت بشه!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
56
96
من هم :

وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا و ...
ناشناس
United States of America
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
119
67
انصافا بازیکن خوبی نیست. جان جدتان اسم بنجل های تیم رقیب را تبلیغ کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اینجا موضوع رقیب مطرح نیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
80
105
نام بلند وریا غفوری به بلندای تاریخ جاودان خواهد درخشید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
36
65
عالی بود.واقعا لذت بردم.خیلی ها مثل شما فکر میکنن.افسوس که در این روزگار مسئولان کلا کور و کر هستند.کی خواهند دید وخواهند شنید خدا میداند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
50
100
وریا در چندین نوبت، با تصمیمات درست، کنار مظلومیت کارگران و زنان و این اوخر مردم به تنگ آمده ماند، وقتی که خیلی ها با نامردمی وچاپلوسی جای پایشان را سفت تر می کردند و در آلودگی های ورزشی غرق می شدند.
وریا گفتن مردم، بخاطر گل زدن یا پاس دادن هایش نیست، برای شجاعت در کنار مردم ماندن است، چیزی که در فوتبال غیر از کریمی و دایی و جباری و فردوسی پور بقیه یادشان رفت.
وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
124
100
عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولاییعجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی عجب اوسکولایی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۰- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
از آشنایی با شما خوشحال شدیم, همون یه بار اسمت رو گفتی کافیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
53
76
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
56
76
جهان پهلوان وریا آن کسی است که سکوت نکرد در مقابل ظلم. او یک حسینی واقعی بود.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
34
37
وریا وریا وریا وریا و وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا نه به استقلال آجُري
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
27
24
وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا وریا
بابک
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
30
32
زنده باد وریا وریا وریا
بژی کورد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
29
25
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
28
27
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
27
26
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا و ... دایی کریمی حجازی حجازی حجازیحجازی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
31
36
من پرسپولیسم
ولی وریا غفوری بزرگ مردی هست که هم متعلق به پرسپولیس هم استقلال و هم کل مردم مظلوم ایران.
فرشید
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
24
29
خیلی دل داره
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
25
35
یک بازیکن فوتبال یا یک هنرمند غیر از وظیفه اصلیش وظیفه انسانی هم داره
وریا سیاسی نبود و حرف سیاسی نمیزد و فقط حرف جامعه و مظلومان را میزد از کی تاحالا حرف حق ردن شده سیاسی کاری؟
انتظار دارید همه ادما بی غیرت باشند و فقط و فقط سرشون توی کار خودشون باشه؟ بعد انتظار داریم جامعه درست هم بشه؟
من استقلالی نیستم ولی شدیدا از وریا حمایت میکنم زیرا این حمایت از مردم مظلوم است و نه یک بازیکن قوتبال
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
26
29
ووریای با غیرت نامی ست که مردم به بزرگانی چون او می دهند ،دغدغه وریا مشکلات مردم ...دختر آبی، کولبران، بازنشستگان، معلمان وووو ست .او بهمراه دیگر دوست داشتنی های استقلال چون حجازی ها ، مجتبا جباری ها ، فراموش نخواهند شد ،خورشید و ماه، هیچگاه پشت ابر نخواهند ماند
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
31
27
وریای عزیز در جان، دل، قلب، گوشت و خون ایران و ایرانی تا ابدالدهر جریان دارد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
26
24
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، ور
مانی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
26
24
شیر مردان، جرأت تمام ملت ایران، وحشت رانت خواران و مفسدان، وریا، وریا، وریا . . . . .
محمدجواد
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
15
22
طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره طاهره
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
13
40
خدایا مریضا رو شفا بده
مسعود محمودی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
32
24
وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا ، وریا
روایت شکارچی تانک‌ها از عملیات ثامن‌الائمه نماینده ملایر: سلبریتی‌ها و ورزشکارانی که از اغتشاشات حمایت کردند، باید پاسخگو باشند مخالفت تلویحی چین با الحاق منطقه دونباس به روسیه 10 پرسش از علیرضا قزوه دربارۀ توییت او علیه مهران مدیری چین سه ماهواره به فضا پرتاب کرد صدور احکام رتبه‌بندی معلمان در مهرماه / آغاز توزیع تغذیه رایگان دانش‌آموزی از هفته آینده سفر ناگهانی وزیر خارجه فرانسه به پایتخت اوکراین انسیه خزعلی: سلبریتی ها از "شهدای وسط میدان" حمایت کنند نه اغتشاشگران / همسران شهدا: محرومیت‌ اجتماعی برای متخلفان حوزه حجاب به جای تذکر و بازداشت "سلام تهران" برنامه‌ صبحگاهی تلویزیون با رویکردی کاملا زنانه گوگل ۲۴ ساله شد گسترش آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های آمازونِ برزیل ببینید| برخورد موفقیت‌آمیز کاوشگر ناسا با یک سیارک وزیر خارجه عراق: اعتراضات ایران مساله‌ای داخلی است/ مذاکرات تهران-ریاض ادامه دارد مدودف: روسیه حق دارد در صورت لزوم از سلاح هسته‌ای استفاده کند برخورد موفقیت‌آمیز فضاپیمای "دارک" ناسا به سیارک "دیمورفوس"
وب گردی
وبگردی