عصر ايران

برچسب جستجو
برچسب: شاخص
و پایش می شود یعنی سهم شاخص ترین گونه جانوری...
کد خبر: ۷۴۲۲۴۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


به شاخص های سن جنس و وضعیت سلات روی افراد...
کد خبر: ۷۴۲۱۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


به صورت « ترانشیپ منت» صورت می گیرد و شاخص...
کد خبر: ۷۴۲۱۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


این زمینه از نظر شاخص های جهانی عقب هستیم یکی...
کد خبر: ۷۴۲۱۳۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


امضا کرده اند اسکورسیزی از شاخص ترین کارگردان های سینماست...
کد خبر: ۷۴۲۱۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت
داخلی شاخص های کلان اقتصادی و تهدید ها و فرصت...
کد خبر: ۷۴۲۰۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


اطلاع رسانی تبلیغی،
امروز اثرات این تصمیم را هم در ارتقای شاخص های...
کد خبر: ۷۴۲۰۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


شاخص وفردی صلح جو همراه و همگام با مردم و...
کد خبر: ۷۴۱۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


با کارنامه ای از فیلم های شاخص سلام بمبئی سیزده59...
کد خبر: ۷۴۱۹۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


شاخص توده بدنی شان بالاتر از حد نرمال باشد اقدام...
کد خبر: ۷۴۱۸۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


بازار کل شاخص راسل ۲۰۰۰ است این سرمایه بازار عظیم... به عنوان دو شرکت بزرگ در این شاخص به بالاترین...
کد خبر: ۷۴۱۸۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


امر ارزیابی عملکرد براساس شاخص های عمومی و اختصاصی ابلاغ...
کد خبر: ۷۴۱۸۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


می توان به عنوان یک شاخص مد نظر قرار داد...
کد خبر: ۷۴۱۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


کشورهایی با شاخص های مشابه ایران به ازای هر هزار...
کد خبر: ۷۴۱۷۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


است بدانید وقتی به نویسندگان شاخص دنیا نظیر همینگوی هم...
کد خبر: ۷۴۱۷۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


که یکی از شاخص های سنجش کارایی حکومت های سیاسی...
کد خبر: ۷۴۱۶۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور دو شاخص... بالینی به این بیماری مبتلا می شوند شاخص infection fatality... rate مطرح می شود این شاخص میزان مرگ ومیر در...
کد خبر: ۷۴۱۶۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور دو شاخص... بالینی به این بیماری مبتلا می شوند شاخص infection fatality... rate مطرح می شود این شاخص میزان مرگ ومیر در...
کد خبر: ۷۴۱۶۱۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


کردن شان به عرصه سیاست این دو شاخص مختلف توسعه... چون اصلاح پذیری را شاخصه های عینی برایش قائل هستم...
کد خبر: ۷۴۱۴۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


شاخص ها بهتر شود تصریح کرد اگر مردم مجبور به...
کد خبر: ۷۴۱۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸


آخرین اخبار
پربازدید ها