. آرشیو نظرسنجی

عصر ایران

کدام یک از سناریوهای زیر را برای «بنزین» در سال آینده پیشنهاد می کنید؟
ادامه وضعیت کنونی
29.5%
حذف کامل سهمیه بندی و عرضه بنزین به قیمت تمام شده
15.03%
حذف کامل سهمیه بندی و عرضه بنزین به قیمت 350 تومان
16.56%
ادامه سهمیه بندی و عرضه بنزین آزاد به قیمت تمام شده
38.91%
تعداد کل آراء : 11605

آخرین اخبار
پربازدید ها