عصر ایران

عملکرد دستگاه های ذیربط در حادثه سیل و توفان اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار ضعیف
70.51%
ضعیف
17.63%
متوسط
6.65%
خوب
1.74%
بسیار خوب
3.47%
تعداد کل آراء : 20109

آخرین اخبار
پربازدید ها