عصر ایران

پیش بینی شما از سرانجام استیضاح کردان چیست؟
استیضاح رأی می آورد و کردان برکنار می شود.
53.68%
استیضاح رأی نمی آورد و کردان باقی می ماند.
19.01%
نمایندگان طرح استیضاح را پس می گیرند.
27.31%
تعداد کل آراء : 12052

آخرین اخبار
پربازدید ها