عصر ایران

شما و سیگار؟
سیگاری هستم و هر روز می کشم.
14.62%
گاه گاهی یک سیگار می کشم.
13.83%
اصلاً سیگار نمی کشم.
71.55%
تعداد کل آراء : 3645

آخرین اخبار
پربازدید ها