عصر ایران

در مقام مقایسه بین 5 گزینه زیر ، سی سال پس از پیروزی انقلاب ، جمهوری اسلامی در تحقق کدام یک از امور زیر موفق تر بوده است؟
عملکرد مستقلانه در سیاست خارجی
52.01%
ارتقاء سطح دانش و دستاوردهای علمی و فنی
42.26%
استقرار عدالت اجتماعی
1.35%
تقویت توان اقتصادی کشور
1.19%
گسترش آزادی های سیاسی و مدنی
3.19%
تعداد کل آراء : 6453

آخرین اخبار
پربازدید ها