عصر ایران

برای موفقیت در مبارزه با قاچاق، کدام راه مؤثرتر از بقیه است؟
برخورد انتظامی
10.28%
تقویت تولیدات داخلی
24.37%
تسهیل تجارت قانونی
55.8%
فعالیت های فرهنگی و توجیه افکار عمومی
9.56%
تعداد کل آراء : 15886

آخرین اخبار
پربازدید ها