عصر ایران

معیار "اصلی" شما در گزینش رئیس جمهور آینده؟
توان بازسازی شرایط اقتصادی
42.23%
بهبود روابط خارجی
32.86%
توانمندی لازم برای به کارگیری ظرفیت همه جناح ها
15.74%
سابقه اجرایی و مدیریتی مناسب
9.16%
تعداد کل آراء : 26974

آخرین اخبار
پربازدید ها