با توجه به تحولات ناشي از حذف چهار صفر از واحد پولي ،‌كدام يك از واژگان زير را براي نامگذاري پول ملي يا اجزاي آن مناسب تر مي دانيد؟
ريال
19.62%
تومان
72.87%
دينار
7.52%
تعداد کل آراء : 16640

آخرین اخبار
پربازدید ها