عصر ایران

با توجه به تحولات ناشي از حذف چهار صفر از واحد پولي ،‌كدام يك از واژگان زير را براي نامگذاري پول ملي يا اجزاي آن مناسب تر مي دانيد؟
ريال
19.62%
تومان
72.87%
دينار
7.52%
تعداد کل آراء : 16640

آخرین اخبار
پربازدید ها