عصر ایران

پنجشنبه، رفراندوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار می شود.با توجه به رقابت تنگاتنگ موافقان و مخالفان پیش بینی شما از نتیجه چیست؟
اسکاتلند مستقل می شود.
52.77%
اسکاتلند بخشی از بریتانیا باقی می ماند.
47.23%
تعداد کل آراء : 20902

آخرین اخبار
پربازدید ها