عصر ایران

با پیشنهاد "پله" برای حذف دیوار دفاعی در هنگام ضربات آزاد به سمت دروازه موافق هستید؟
بله
42.59%
خیر
57.41%

آخرین اخبار
پربازدید ها