عصر ایران

با کدام یک از گزینه های زیر برای توصیف شرایبط کنونی کشور بشتر موافق هستید؟
شرایط عادی است و بحرانی وجود ندارد.
0%
بحران جدی در کار نیست اما سطح منازعات سیاسی افزایش یافته است.
0%
شرایط بحرانی است و نیازمند راهکارهایی برای آرامش و برون رفت از بحران است.
0%
تعداد کل آراء : 0

آخرین اخبار
پربازدید ها