عصر ایران

فکر می کنید «آینده فرزندان شما» نسبت به «وضعیت امروز شما» چگونه خواهد شد؟
بهتر خواهد شد
13.62%
بدتر می شود
50.45%
هیچ دورنمایی برایم قابل پیش بینی نیست
35.92%
تعداد کل آراء : 43062

آخرین اخبار
پربازدید ها