عصر ایران

در شبانه روز چند ساعت تلویزیون ایران را تماشا می کنید؟
بیش از 5ساعت
4.15%
بین 2 تا 5ساعت
11.29%
بین 1 تا 2ساعت
20.6%
زیر یک ساعت
31.32%
اصلا نمی بینم
32.64%
تعداد کل آراء : 37808

آخرین اخبار
پربازدید ها