عصر ایران

چند درصد از آنچه در 12 سال مدرسه آموختید، در زندگی تان به درد خورده است؟
زیر 5 درصد
42.95%
5 تا 20 درصد
25.98%
20 تا 50 درصد
16.6%
50 تا 75 درصد
8.76%
70 تا 100 درصد
5.71%
تعداد کل آراء : 20909

آخرین اخبار
پربازدید ها