عصر ایران

روز دوشنبه همین هفته... .
ایران و 1+5 توافق می کنند.
53.66%
شکست مذاکرات اعلام می شود.
8.46%
مذاکرات یک یا چند روز تمدید می شود.
11.15%
وزرا به کشورهایشان بر می گردند و دور جدید مذاکرات در هفته ها یا ماه های آتی ادامه می یابد.
26.74%
تعداد کل آراء : 42098

آخرین اخبار
پربازدید ها