عصر ایران

علت آشفتگی «بازار ارز» از نظر شما؟
سوء مدیریت مقامات اقتصادی دولت
62.08%
مداخله جریان های خارجی
2.62%
هر دو مورد
35.3%
تعداد کل آراء : 14401

آخرین اخبار
پربازدید ها