عصر ایران

پس از چندین سال ، قطعی مکرر برق، بار دیگر گریبانگیر مردم شده است ؛ به نظر شما علت اصلی این وضعیت چیست؟
مصرف بی رویه برق توسط مردم
7.86%
فرسودگی نیروگاه ها و خطوط انتقال برق
5.31%
سوء مدیریت و بی تدبیری وزارت نیرو
82.98%
کاهش نزولات آسمانی
3.85%
تعداد کل آراء : 8933

آخرین اخبار
پربازدید ها