عصر ایران

تعداد نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت خواهند شد را چند نفر پیش بینی می کنید؟
یک تا 5 نفر
43.5%
6 تا 10 نفر
40.35%
بیش از 10 نفر
16.14%
تعداد کل آراء : 31979

آخرین اخبار
پربازدید ها