عصر ایران

یارانه نقدی ... .
حق همه مردم است.
82.87%
فقط باید به اقشار کم درآمد پرداخت شود.
17.13%
تعداد کل آراء : 26282

آخرین اخبار
پربازدید ها