عصر ایران

کاندیداهای "پوششی" و پیش بینی شما از کاندیداهای "نهایی"؟ (امکان انتخاب 2 گزینه را دارید)
هر 7 کاندیدا در صحنه می مانند
4.2%
همه یا تعدادی از کاندیداهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار می روند
46.26%
رئیسی و کاندیداهای اصولگرا به نفع یکی از نامزدهای موفق تر طیف خود کنار می روند
7.44%
مهرعلیزاده به نفع همتی کنار می رود
20.67%
همتی به نفع مهرعلیزاده کنار می رود
21.43%
تعداد کل آراء : 35194

آخرین اخبار
پربازدید ها