عصر ایران

مناظره های تلویزیونی کاندیداها ، در رأی من ... .
تأثیر داشت.
74.73%
بی تأثیر بود.
25.27%
تعداد کل آراء : 15466

آخرین اخبار
پربازدید ها