عصر ایران

با توجه به ترکیب کاندیداها ، آیا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهید کرد؟
بله ، حتماً شرکت می کنم
27.8%
به احتمال زیاد شرکت خواهم کرد
9.36%
هنوز 50 - 50 هستم
12.22%
به احتمال زیاد شرکت نخواهم کرد
9.86%
خیر ، حتماً شرکت نمی کنم
40.76%
تعداد کل آراء : 28134

آخرین اخبار
پربازدید ها