عصر ایران

اگر در انتخابات شرکت خواهید کرد، ترجیحاً به کدام جریان رأی می دهید؟
اعتدالگرایان
14.96%
اصلاح طلبان
67.95%
اصولگرایان
8.61%
مستقل ها
8.48%
تعداد کل آراء : 33839

آخرین اخبار
پربازدید ها