عصر ایران

کدام گزینه را عامل اصلی حذف کشتی از المپیک می دانید؟
غرض ورزی کمیته بین المللی المپیک
6.32%
ضعف عملکرد فیلا
34.24%
توطئه کشورهای قدرتمند فاقد جایگاه در ورزش کشتی
25.94%
بی میلی رسانه های جهان به پوشش تصویری مسابقات کشتی
5.58%
بی علاقگی اکثریت مردم دنیا به کشتی
27.91%
تعداد کل آراء : 1218

آخرین اخبار
پربازدید ها