عصر ایران

استیضاح مردمی وزیر بازرگانی ؛ به میرکاظمی ... .
رأی اعتماد می دهم
12.6%
رأی اعتماد نمی دهم
80.54%
رأی ممتنع می دهم
6.86%
تعداد کل آراء : 4444

آخرین اخبار
پربازدید ها