عصر ایران

پیش بینی شما از سرنوشت جنگ اوکراین تا یک سال آینده؟
روسیه به اهدافش می رسد و غرب هم ناگزیر به لغو تحریم ها خواهد شد.
10.41%
روسیه به اهداف نظامی اش می رسد ولی تحریم ها می مانند و اقتصاد روسیه تضعیف می شود.
29.14%
روسیه در اوکراین زمینگیر و دچار جنگ فرسایشی می شود و از نظر نظامی و اقتصادی رو به تحلیل می رود.
40.77%
روسیه در جنگ شکست می خورد و بدون دستاوردی مجبور به عقب نشینی و تحمل پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ می شود.
11.28%
جنگ جهانی سوم آغاز می شود.
8.4%
تعداد کل آراء : 18622

آخرین اخبار
پربازدید ها