عصر ایران

ترجیح می دهید پس انداز احتمالی تان را در کدام یک انجام دهید؟
بانک های دولتی
25.74%
بانک های خصوصی
61.59%
مؤسسات مالی و اعتباری
12.67%
تعداد کل آراء : 6920

آخرین اخبار
پربازدید ها