عصر ایران

در دعوای توقیف یا عدم توقیف سریال«بزنگاه» بین صداوسیما و شورای نظارت،دیدگاه شما چیست؟
از توقیف آن حمایت می کنم.
24.72%
مایل به ادامه نمایش سریال هستم.
75.28%
تعداد کل آراء : 9131

آخرین اخبار
پربازدید ها