عصر ایران

در دعوای قلعه نویی و فردوسی پور، چه کسی را محق می دانید؟
قلعه نویی
24.85%
فردوسی پور
75.15%
تعداد کل آراء : 3473

آخرین اخبار
پربازدید ها