عصر ایران

اولین حس یا اندیشه ای که غیبت ایران در جام جهانی فوتبال در شما به وجود می آورد... ؟
حسرت از غیبت ؛ کاش ما هم بودیم.
28.44%
همان بهتر که نیستیم؛اعصابمان راحت تر است.
71.56%
تعداد کل آراء : 13210

آخرین اخبار
پربازدید ها