عصر ایران

به نظر شما ، سرانجام دستور رئیس جمهور برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران ارشد کشور چه می شود؟
کشف حقیقت و اجرای عدالت درباره تمام متخلفان
3.72%
چند قربانی می گیرد و فراموش می شود
22.16%
بدون هیچ نتیجه ای بایگانی می شود
74.12%
تعداد کل آراء : 12374

آخرین اخبار
پربازدید ها