عصر ایران

پیام های تبریک طولانی، ادبی و کلیشه ای عید را که برایم ارسال می شود ... .
کامل می خوانم و پاسخ می دهم
28.35%
اصلاً نمی خوانم و پاسخ می دهم
51.44%
اصلاً توجهی نمی کنم و پاسخی هم نمی دهم
20.21%
تعداد کل آراء : 12052

آخرین اخبار
پربازدید ها