عصر ایران

ازدیدگاه شخصی شما، "معتاد" مجرم است یا بیمار؟
مجرم
34.52%
بیمار
65.48%
تعداد کل آراء : 20260

آخرین اخبار
پربازدید ها