عصر ایران

مقایسه خاتمی و کروبی از منظر شعار و عمل:
هر دو عملگرا هستند.
15.08%
هر دو شعار گرا هستند.
35.83%
خاتمی عملگرا و کروبی اهل شعار است.
30.11%
کروبی عملگرا و خاتمی اهل شعار است.
18.98%
تعداد کل آراء : 10887

آخرین اخبار
پربازدید ها