عصر ایران

به چه کسی رأی می دهید؟
محسن رضایی
2.49%
ابراهیم رئیسی
12.67%
امیرحسین قاضی­ زاده هاشمی
1.65%
عبدالناصر همتی
25.67%
هنوز تصمیم نگرفته ام
6.22%
رأی سفید
2.41%
شرکت نمی کنم
48.89%
تعداد کل آراء : 12753

آخرین اخبار
پربازدید ها